Open top menu

Luới địa cốt kỹ thuật cốt sợi thủy tinh trong nâng cấp và gia cố nền đường


  •        Tăng tuổi thọ lớp áo đường
  •            Làm chậm phát triển nứt phản ảnh
  •            Giảm thời gian bảo trì
  •            Thi công đơn giản 

     Cải tạo và nâng cấp đường băng sân bay

     
June 1993

July 2006

Tagged