Open top menu

Vật liệu lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh có đặc tính ưu việt như sau:
+ Vật liệu có độ bền cao, trọng lượng nhẹ và kháng nứt ở nhiệt độ cao, là chất trơ hóa.
+ Thi công dễ dàng, thời gian thi công ngắn.
+ Giúp nâng cao tính chất cơ lý của BTN dưới tác dụng của nước và nhiệt độ cao. 

Với các đặc tính trên, vật liệu lưới địa kỹ thuật cốt thủy tinh có thể sử dụng làm vật liệu gia cố kết hợp với lớp BTN mặt đường thảm tăng cường hoặc thảm bảo trì mặt đường,  để tăng thời gian khai thác so với mặt đường BTN truyền thống không sử dụng vật liệu gia cố, đồng thời giá thành phù hợp. 

Tagged