Open top menu

Khi thiết kế mái đất cho các công trình, mái đất càng dốc thì càng tiết kiệm về kinh tế. Nhưng có một vấn đề đặt ra là sự ổn định mái dốc. Để đảm bảo sự an toàn cần thiết cho mái, một trong những giải pháp được áp dụng là dùng lưới địa kỹ thuật làm hệ thống cốt trong đất để tăng góc mái dốc hoặc tăng ổn định mái chịu tải trọng.


Mái đất càng xoải, hay nói cách khác góc mái dốc nhỏ thì độ ổn định của mái càng đảm bảo. Nhưng có trường hợp do điều kiện địa hình mà không cho phép thiết kế mái đất xoải mà chỉ có thể thiết kế mái dốc đứng. Hoặc để tiết kiệm diện tích trên đỉnh mái cũng phải thiết kế mái dốc đứng. Mái dốc đứng là các mái dốc có góc từ 45– 90 độ. Nếu mái dốc đứng có kèm theo tải trọng tác dụng lên mái, trên đỉnh mái thì càng dễ mất ổn định. Vì vậy để đảm bảo sự an toàn cần thiết cho mái, một trong những giải pháp được áp dụng là dùng cốt địa kỹ thuật để làm hệ thống cốt trong đất nhằm tăng góc mái dốc hoặc tăng ổn định mái chịu tải trọng.Qua thống kê một số công trình tại Việt Nam, hệ thống mái taluy dọc theo đường Hồ Chí Minh đoạn chạy qua Quảng Trị. Nhận thấy phần lớn các mái dốc đều bị sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa. Khi bị sạt lở, các đơn vị thường sẽ vừa xúc chuyển phần bị sạt vừa tiếp tục bạt mái, như vậy sẽ phải chuyển một lượng đất lớn ra khỏi hiện trường. Mặt khác các mái dốc thường để trần không có thực vật bao phủ trong rất mất cảnh quan. Vì vậy để tiết kiệm thời gian và ngân sách, cần gia cố mái taluy dốc hơn độ dốc tự nhiên và trồng cỏ trên mặt mái dốc tạo cảnh quan.

Lưới địa Secugrid là thế hệ mới của sản phẩm lưới địa với công nghệ sản xuất về mặt kỹ thuật không giống với bất cứ loại lưới địa nào khác trên thị trường hiện nay. Yếu tố gia cường là sự định hướng cao khi ép đùn các thanh polypropylene or polyester rồi kéo ra một cách đồng đều để có độ giãn dài thấp mà vẫn đạt được độ cứng và cường độ cao. Đây là kết quả khi phối hợp với công nghệ hàn đã được cấp bằng sáng chế của NAUE để tạo ra một hệ lưới địa ổn định có kêt cấu bền vững.


Lưới địa Secugrid được sử dụng chính trong gia cường nền đất,ổn định tường chắn đất (MSE), trong xây dựng bao gồm công tác ổn định lớp đất mặt, phân đoạn tường chắn, gia cường bờ đê và phủ nền để đóng cọc . Lưới địa 2 trục được sử dụng chính trong các ứng dụng gia cường nền, trong khi lưới địa đơn trục thường được sử dụng trong các lĩnh vực khác.

Liên hệ  HOTLINE: 0933 044 044 để nhận tài liệu thiết kế và tư vấn kỹ thuật.

              WEB: http://www.glasgrid.vn/